logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U75/P

utorok, 09.05.2023|Posledná aktualizácia 9.5.2023 09:31

Rada SPF schvaľuje fakturáciu nákladov reprezentanta Adama Rosipala z reprezentačného budgetu kapitoly 150206 podľa uznesenia č. SPF/2023/VSPL/U13: Akcia: tréningový pobyt a preteky na Slovensku (VC Slovenska, Majstrovstvá seniorov) v termíne 12.5. -15.6.2023 Adam Rosipal: celkové náklady na športovca približne 1800€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady cca 1800€); platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U75P - Budget Rosipal.pdf
Návrh na rozhodnutie_ Rada_SPF2023RU_75P Budget VT a preteky Rosipal.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL U46 - Budget VT Rosipal.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U46 - budget - VT a preteky SVK jun - Rosipal.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK