logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U77/P

utorok, 09.05.2023

Rada SPF schvaľuje nomináciu a čerpanie nákladov reprezentantky Zory Ripkovej z budgetu reprezentanta podľa uznesenia č. SPF/2023/VSPL/U13, z kapitoly 150206 v celkovej výške približne 2300€ za tuto akciu: Akcia 1: preteky TYR Pro Series, 16.-21.5.2023; celkové náklady približne 2.300€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (letenky, ubytovanie, štartovné) (platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov: objednávka leteniek, kópia vystavených leteniek, doklad o platbe leteniek, výpis z účtu o platba leteniek; palubné vstupenky; doklad o ubytovaní; doklad o zaplatení štartovného); strava bude preplatená podľa smernice SPF o náhradách Rada SPF schvaľuje účasť a čerpanie nákladov reprezentantky Zory Ripkovej z budgetu reprezentanta podľa uznesenia č. SPF/2023/VSPL/U13, z kapitoly 150206 v celkovej výške približne 350€ za tuto akciu: Akcia 2: preteky Atlanta Classics, Atlanta, GA, USA 12.-14.5.2023; celkové náklady približne 350€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (štartovné) (platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov) doklad o zaplatení štartovného); ubytovanie bez náhrady, strava bude preplatená podľa smernice SPF o náhradách

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U77P - Budget Ripková.pdf
Návrh na rozhodnutie_ Rada_SPF2023RU_77P Budget Ripková.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL U48 Budget Ripková.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U48 - budget - M.Viejo Atlanta - Ripková.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK