logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U78/P

utorok, 09.05.2023

Rada SPF schvaľuje účasť a čerpanie nákladov reprezentantky Teresy Ivan z budgetu reprezentanta podľa uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13, z kapitoly 150206 v celkovej výške približne 1450€ za akciu: Preteky Indy Sprint cup, Indianapolis, IN, USA 17.-20.5.2023; celkové náklady približne 1450€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (štartovné, ubytovanie, dopravné) (platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov - doklad o zaplatení štartovného); strava bude preplatená podľa Smernice SPF o poskytovaní cestovných náhrad členov SPF

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U78P - Budget Ivan.pdf
Návrh na rozhodnutie_ Rada_SPF2023RU_78P Budget Teresa Ivan.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL U49.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U49 - budget - Indianapolis - Ivan.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK