logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U78/P

utorok, 09.05.2023

Rada SPF schvaľuje účasť a čerpanie nákladov reprezentantky Teresy Ivan z budgetu reprezentanta podľa uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13, z kapitoly 150206 v celkovej výške približne 1450€ za akciu: Preteky Indy Sprint cup, Indianapolis, IN, USA 17.-20.5.2023; celkové náklady približne 1450€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (štartovné, ubytovanie, dopravné) (platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov - doklad o zaplatení štartovného); strava bude preplatená podľa Smernice SPF o poskytovaní cestovných náhrad členov SPF

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U78P - Budget Ivan.pdf
Návrh na rozhodnutie_ Rada_SPF2023RU_78P Budget Teresa Ivan.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL U49.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U49 - budget - Indianapolis - Ivan.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK