logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U87/P - uznesenie zrušené

utorok, 09.05.2023|Posledná aktualizácia 5.6.2023 08:12

Rada SPF schvaľuje prípravu reprezentačného A-družstva žien vrátane realizačného tímu a nominovaných hráčok v nasledovných termínoch: 4. - 7.5.2023 VT Belehrad (Srbsko) 8. – 11.6.2023 VT Košice 13. – 17.6.2023 VT Budapešť (Maďarsko) 20. – 21.6.2023 VT Bratislava/Košice

Realizačný tím: Szabolcs Eschwig-Hajts (hlavný tréner), Rastislav Lipták (asistent trénera), Ľubomír Tóth (vedúci družstva), Marek Wiechec (fyzioterapeut) Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Eschwiga-Hajtsa nomináciou hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok.

Náklady spojené s realizáciou VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 2023 – kapitola reprezentácia č. 15.

Širšia nominácia hráčok: 1. Emma Dvoranová VPMBA 2. Patrícia Krívdová OVPKE 3. Janka Kurucová OVPKE 4. Adriana Kovaľčíková ČHKE 5. Nela Mešterová KVPPN 6. Emma Junasová VPMBA 7. Bronislava Šepeľová OVPKE 8. Alina Kopolovets ČHKE 9. Nikita Petty OVPKE 10. Tamara Dubná OVPKE 11. Dina Telypko OVPKE 12. Mayelín Villa Bernal OVPKE 13. Lenka Garančovská OVPKE 14. Martina Kiernoszová ŠKPKE 15. Bea Kovačíková VPMBA 16. Karin Kačková VPMBA 17. Monika Sedláková KVPKN 18. Veronika Štrompová OVPKE Predpokladaný rozpočet VT Belehrad (Belehrad, 4. - 7.5.2023), 16 osôb 16 osôb ubytovanie + 16 osôb stravovanie počet j. cena spolu Ubytovanie + strava (3 noci x 13 os) 13 65€ 2 535€ Ubytovanie + strava (3 noci x 3 os) 3 70€ 630€ Cestovné náhr. (tréneri a hráči) + doprava do miesta konania VT 1 1.600€ 1.600€ celkom: 4.765,00€

Predpokladaný rozpočet VT Košice (Košice, 8. - 11.6.2023), 17 osôb 5 osôb ubytovanie + 17 osôb stravovanie počet j. cena spolu Ubytovanie (3 noci x 5 os) 5 40€ 600€ Stravovanie (3 noci x 5 os) - večere 5 10€ 150€ Stravovanie (3 noci x 17 os) - obedy 17 10€ 510€ Bazén prenájom 1 862€ celkom: 2.122,00€ Predpokladaný rozpočet VT HUN (HUN, 13. - 17.6.2023), 17 osôb 17 osôb ubytovanie + 17 osôb stravovanie počet j. cena spolu Ubytovanie + stravovanie (3 noci x 17 os) 17 70€ 4 760€ Cestovné náhr. (tréneri a hráči) + doprava do miesta konania VT 1 300€ Bazén prenájom 1 340€ celkom: 5.400,00€ Predpokladaný rozpočet VT KE/BA (Košice/Bratislava, 20. - 21.6.2023), 17 osôb 17 osôb ubytovanie + 17 osôb stravovanie počet j. cena spolu Ubytovanie (1 noc x 17 os) 17 50€ 1.700€ Stravovanie (17 os – večera, obed, večera) 17 35€ 595€ Bazén prenájom 1 585€ celkom: 2.880,00€ Náklady spojené s realizáciou VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 2023, kapitola 15.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U87P - VT ženy (1).pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2023RU87P (VT A-ženy) (1).pdf
Uznesenie a zápis hlasovanie_PER ROLLAM_ VSVP_U7_2023 (1).pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM_VSVP_U7_2023_(VT-A ženy) (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U93/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U92/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U91/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK