logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U89/P

pondelok, 15.05.2023|Posledná aktualizácia 15.5.2023 11:15

Rada SPF schvaľuje úpravy a aktualizáciu SMERNICE Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania (ďalej len “Smernica SPF Kritéria UTM pre plávanie”). Úpravy kritérií UTM sú navrhnuté vzhľadom k úpravám a aktualizácii limitov pre zaradenie do RDJ na základe ročníkových zmien pre vekovú kategóriu juniori zo strany WA, ktoré boli oznámené v marci 2024 s platnosťou od tohto roku, ako aj zmena bodovania UTM z bodovania WA2021 na aktuálne body WA2022. V kategórii 14 ročných limity do UTM môžu plniť aj na dvoch 50m disciplínach a 100mPP absentuje z UTM bodovania, nakoľko limity UTM vychádzajú z disciplín juniorských plávaných na vrcholných súťažiach. Príloha k návrhu - SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania (ďalej len “Smernica SPF Kritéria UTM pre plávanie”). Príloha 1 – príloha 1 k Smernici Kritéria UTM pre plávanie – Pomocná Tabuľka UTM kritérií a východiskových WA bodov zodpovedajúcich limitom pre zaradenie do RDJ prepočítané podľa aktuálne platných bodov z dlhého bazéna (bodovanie WA2022) v jednotlivých ročníkoch. Pomocné znázornenie mechanizmu výpočtu bodových UTM hodnôt. Príloha 2 - príloha 2 k Smernici Kritéria UTM pre plávanie – Limity pre zaradenie do RDJ.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U89P - Aktualizácia smernice UTM.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPF U89P - UTM.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL U50.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U50 - Aktualizácia Smernice UTM Plávania Kriteria pre zaradenie pre rok 2024.pdf
Tabuľky UTM muži a ženy.pdf
Limity do reprezentácie juniorky a juniori.pdf
Smernica UTM Plavania - Kriteria pre zaradenie do UTM na 2024 sledovanie zmien (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK