logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U10/P

piatok, 19.01.2024

Rada SPF schvaľuje miesto, dátum a propozície pre podujatie MSR v DP v

bazéne - Žilina 16.3.2024 - podľa prílohy. Náklady na podujatie v sume cca 6.300,- Eur budú hradené z kapitoly 16

diaľkového plávania pre rok 2024 /Bazén- cca 3.100 eur, Rozhodcovský zbor cca 2.300 eur, Technická čata – cca

300eur, Občerstvenie – cca 200 eur, Odmena za spoluprácu pre asistenta PL – 100 eur, Rezerva – cca 300 eur /

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2024R_U10P Propozície MSR DP.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U10-2024propozície MSR DP bazén 16.3.2024 Zilina.pdf
zápis zasadnutie sekcie DP 1 2024.pdf
propozicie MSR DP bazen 2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U21/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U20/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U19/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U18/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U17/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U16/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U15/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U14/P

29.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U13/P

31.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U12/P

19.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U11/P

19.1.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK