logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U12/P

piatok, 19.01.2024

Rada SPF schvaľuje Kritéria pre zaradenie športovcov do Útvaru talentovanej mládeže v diaľkovom plávaní pre rok 2025 v znení podľa prílohy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2024R_U12P Kritéria UTM 2025 DP.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U12-2024 Kritéria pre zaradenie športovca do UTM DP pre rok 2025.pdf
kriteria pre zaradenie do UTM 2025.pdf
zápis zasadnutie sekcie DP 1 2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U21/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U20/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U19/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U18/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U17/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U16/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U15/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U14/P

29.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U13/P

31.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U11/P

19.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U10/P

19.1.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK