logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U13/P

štvrtok, 25.01.2024|Posledná aktualizácia 31.1.2024 07:42

Rada SPF schvaľuje úpravu Smernice a vyplatenie odmien za rekordy za rok 2023 z vlastných zdrojov sekcie plávania podľa príloh.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2024R_U13P Smernica a odmeny rekordy.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U13-2024 Úprava smernice odmeny športovcom a trénerom za SR rekordy.pdf
Smernica SPF odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy - úprava 23.1.24.pdf
Rekordy SR odmeny.xlsx
Z1_final.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U21/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U20/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U19/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U18/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U17/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U16/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U15/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U14/P

29.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U12/P

19.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U11/P

19.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U10/P

19.1.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK