logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U15/P

utorok, 20.02.2024|Posledná aktualizácia 20.2.2024 17:00

Rada SPF schvaľuje KRITÉRIÁ Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla (muži pre rok 2024) a KRITÉRIÁ Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do

Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla (ženy pre rok 2024) podľa príloh.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2024R_U15P UTM kritéria VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR_Rada_SPF2024RU15P (UTM kriteria VP).pdf
p_U15_2024 ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U05_2024.pdf
p_U15_2024 kriteria_spf_pre_zaradenie_do_menneho_zoznamu_utvaru_talentovanej_mladeze_ZENY 2024.pdf
p_U15_2024 kriteria_spf_pre_zaradenie_do_menneho_zoznamu_utvaru_talentovanej_mladeze_MUZI 2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK