logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

štvrtok, 14.03.2024

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na medzinárodný turnaj v Novákoch v termíne 22. - 25.2.2024.

Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na uvedenom podujatí hlavného trénera Karola Bača (SVK20323) a asistenta trénera Pavla Kertésza (SVK25488). Zároveň poveruje hlavného trénera

nominovať na medzinárodný turnaj maximálne 18 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Rada SPF zároveň schvaľuje účasť rozhodcu na MT v termíne 22. - 25.2.2024 a poveruje manažéra rozhodcovských zborov vo vodnom póle nominovať na dané podujatie rozhodcu.

Náklady na účasť družstva na uvedenom medzinárodnom turnaji budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 12050401.

Náklady na účasť rozhodcu na MT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 160501.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2024R_U23P MT U19 Nováky.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR_Rada_SPF2024RU23P (MT U19 M Novaky).pdf
p_U23_2024 ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U12_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U87/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U86/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U85/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U84/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U83/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U82/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U81/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U80/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U79/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U78/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U77/P

15.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U76/P

15.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK