logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

štvrtok, 14.03.2024

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva U17 žien na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 23. - 25.2.2024. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 žien na uvedenom

výcvikovom tábore hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788) a asistentku trénera Zuzanu Hýroššovú (SVK19784). Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikový tábor maximálne 16 hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok. Náklady reprezentačného družstva U17 žien na výcvikovom tábore budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 12050402.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2024R_U24P MT U17 Nováky Z.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR_Rada_SPF2024RU24P (VT U17 Z Novaky).pdf
p_U24_2024 ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U13_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U21/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK