logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

štvrtok, 14.03.2024

Rada SPF schvaľuje účasť a náklady z budgetu reprezentantky Laury Gruchaľákovej podľa priloženej žiadosti na Medzinárodné preteky Graz, AUT v termíne 18.-21.4.2024. Náklady budú refundované po súťaži na základe

doložených dokladov. Financovanie akcie: Predpokladané náklady (cestovné, pobytové, štartovné)

350Eur - Kapitoly 150206- budget Laura Gruchaľáková

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2025R_U27P Žiadosť Gruchaľáková Graz (1).pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR_Rada_SPF2024RU27P žiadosť Gruchaláková Graz (1).pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL č.U13.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2024VSPLU U13- ziadost L.Gruchalakova - MP Graz AUT.pdf
PRILOHA - Žiadosť Elite budget Laura Graz.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U21/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK