logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

utorok, 26.03.2024

Rada SPF schvaľuje menný zoznam administrátorov, hlavných rozhodcov a bezpečnostných managerov pre podujatia SPDP 2024 podľa prílohy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2025R_U30P Menný zoznam admin RZ SP DP.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPFU30R Menný zoznam administrátorov, HR a bezpeč.managerov pre SPDP 2024.pdf
Uznesenie 2024 VSDP U4 Podujatia SPDP 2024 Administrátor,HR,Bezp.manager.pdf
Podujatia v diaľkovom plávaní 2024 admin,HR, bezp.manager.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Dnes

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK