logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

streda, 17.04.2024

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva U17 mužov na výcvikový tábor v Košiciach v termíne 15. - 20.4.2024. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 muži na uvedenom

výcvikovom tábore hlavného trénera Karola Bača (SVK20323) a asistenta trénera Milana Cipova (SVK24548). Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT maximálne 16 hráčov výberom zo zoznamu ÚTM vekovej kategórie U17 a mladší. Náklady reprezentačného družstva U17 muži na VT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla SPF, kapitoly 120401.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2025R_U36P VT U17 Košice muži.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR_Rada_SPF2024RU36P (VT U17 M Kosice).pdf
p_U36 ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U21_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U87/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U86/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U85/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U84/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U83/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U82/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U81/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U80/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U79/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U78/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U77/P

15.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U76/P

15.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK