logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

štvrtok, 27.06.2024

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U16 na výcvikový tábor v Košiciach v termíne 10.6. - 15.6.2024. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U16 muži na uvedenom

výcvikovom tábore hlavného trénera Karola Bača (SVK20323) a asistenta trénera Milana Cipova (SVK24548). Rada zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT maximálne 18 hráčov výberom zo zoznamu ÚTM muži 2024. Náklady reprezentačného družstva U16 muži na VT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla kapitoly 120401.

Uznesenie a hlasovanie č.U97 VT U16 KE.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR_Rada_SPF2024RU97P (VT U16 muzi KE).pdf
P_U97 ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U36_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK