logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

štvrtok, 27.06.2024

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U17 na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 23. - 26.6.2024. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 muži na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Petra Nižného (SVK19566), asistentov trénera Miroslava Gogolu (SVK19140) a Pavla Kertésza (SVK25488). Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT maximálne 22 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov. Náklady reprezentačného družstva a realizačného tímu U17 muži na VT budú hradené z kapitoly 120401 rozpočtu sekcie vodného póla SPF.

Uznesenie a hlasovanie č.U99 VT U17 Nováky.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR_Rada_SPF2024RU99P (VT U17 muzi Novaky).pdf
P_U99 ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U38_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK