logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U17/P

piatok, 27.01.2023

Rada SPF schvaľuje Kritéria na zaradenie športovca do útvaru talentovanej mládeže v diaľkovom plávaní na rok 2024 v znení podľa prílohy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U17P - Kritéria UTM DP 2024.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U17P Kritéria pre zaradenie športovca do UTM DP 2024.pdf
kriteria pre zaradenie do UTM 2024.pdf
zápis zasadnutie sekcie DP 1 2023 (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK