logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U17/P

piatok, 27.01.2023

Rada SPF schvaľuje Kritéria na zaradenie športovca do útvaru talentovanej mládeže v diaľkovom plávaní na rok 2024 v znení podľa prílohy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U17P - Kritéria UTM DP 2024.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U17P Kritéria pre zaradenie športovca do UTM DP 2024.pdf
kriteria pre zaradenie do UTM 2024.pdf
zápis zasadnutie sekcie DP 1 2023 (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U51/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U50/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U49/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U48/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U47/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U46/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U45/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U44/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U43/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U42/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U41/P

22.2.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U40/P

21.2.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK