logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U17/P

piatok, 27.01.2023

Rada SPF schvaľuje Kritéria na zaradenie športovca do útvaru talentovanej mládeže v diaľkovom plávaní na rok 2024 v znení podľa prílohy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U17P - Kritéria UTM DP 2024.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U17P Kritéria pre zaradenie športovca do UTM DP 2024.pdf
kriteria pre zaradenie do UTM 2024.pdf
zápis zasadnutie sekcie DP 1 2023 (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U194/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U193/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U192/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U191/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U190/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U189/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U188/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U187/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U186/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U185/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U184/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U183/P

15.8.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK