logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U17/P

piatok, 27.01.2023

Rada SPF schvaľuje Kritéria na zaradenie športovca do útvaru talentovanej mládeže v diaľkovom plávaní na rok 2024 v znení podľa prílohy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U17P - Kritéria UTM DP 2024.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U17P Kritéria pre zaradenie športovca do UTM DP 2024.pdf
kriteria pre zaradenie do UTM 2024.pdf
zápis zasadnutie sekcie DP 1 2023 (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK