logologo_small

Viceprezidentka SPF pre diaľkové plávanie Miroslava Dubčáková sa po roku ohliada späť!

pondelok, 03.10.2022|Posledná aktualizácia 3.10.2022 08:52

Keď sa po roku ohliadnem späť....

Viceprezidentka SPF pre diaľkové plávanie Miroslava Dubčáková


25.septembra uplynul už rok, čo som bola zvolená do funkcie viceprezidenta SPF pre diaľkové plávanie. Vo vtedajšom príhovore som povedala, že „ obsadenie tejto pozície vnímam ako výhru športovcov, ktorých zastupujem. „ A toto nám bolo s kolegami v sekcii diaľkového plávania mottom celý čas.

Nastal čas ohliadnuť sa späť....

Ak by som to zhrnula, tak úlohy , ktoré sme si stanovili, sa nám podarilo začať plniť.

Zvýšila sa základňa plavcov v diaľkovom plávaní. Nielen v nižších vekových skupinách, aj u juniorov a masters plavcov. Za všetko hovoria čísla. Zatiaľ čo v roku 2021 bol počet plavcov v Slovenskom pohári v diaľkovom plávaní 598, v tomto roku 677.

Našou snahou bolo od začiatku sprehľadniť „plán a pravidlá“. Hneď v úvode sme vypracovali Plán práce reprezentačného družstva SR v diaľkovom plávaní s danými kritériami na vstup do reprezentácie aj kritériami pre vrcholné podujatia v roku 2022, zároveň boli vypracované kritéria pre zaradenie do Útvaru talentovanej mládeže v diaľkovom plávaní / ÚTM DP/. V krátkej náväznosti sme rovnaké dokumenty vydali aj pre rok 2023 , aby plavci a tréneri vedeli prispôsobiť prípravu a prácu svojim cieľom už v tomto roku. Sme veľmi radi, že počet plavcov v Reprezentačnom družstve SR v DP stúpol z 6 – na začiatku RTC na 13 počas roka a to bez poníženia kritérií. V reprezentačnom družstve sa tak vytvára širšia možná základňa a konkurencia účastníkov vrcholných podujatí v budúcich rokoch, ktorí sú priebežne pripravovaní formou účasti na sústredeniach a možnosťou štartov na pretekoch v otvorenej vode. Stúpol aj počet kvalifikovaných chlapcov na vrcholné podujatia.

Máme úprimnú snahu o rozšírenie ženskej časti reprezentačného družstva, aby po prípadnej nominácii okrem individuálneho štartu vznikla aj možnosť postavenia reprezentačnej mix štafety na vrcholnom podujatí. V ÚTM DP stúpol počet plavcov z 18 z roku 2021, na 28 v roku 2022 , rovnako bez poníženia kritérií. Uvedený nárast pripisujeme vyššiemu záujmu plavcov o plávanie na otvorenej vode a bližšej komunikácii s plavcami, či osobnými trénermi a vzájomnou snahou a vytvorenie vhodných podmienok pre športovcov. V tomto duchu boli cielene načasované aj lokalitou volené /aby sa v rámci finančných možností sekcie DP podmienky priblížili podmienkam vrcholného preteku - teplota, vlny, poveternostné podmienky... / spoločné sústredenia pre reprezentáciu aj plavcov ÚTM, aby sme podporili ich rozvoj a dali viac možností. Pre rok 2023 sme avizovali náročnejšie kritériá pre zaradenie do zoznamu ÚTM DP , keďže sme BHV / bodová hodnota výkonu/ na vytrvalostných disciplínach nastavili na úroveň bazénovej ÚTM pri zachovaní dodatočných podmienok odplávaných km na otvorenej vode. Plánované januárové sústredenie v Egypte skomplikovala covidová situácia vo svete a bolo presunuté do tréningového centra na vysokej úrovni v Maďarsku v Hódmezovásarhely. Odvedená práca skupiny reprezentačného trénera Radoslava Suchánka posilnená koncepčnou spoluprácou s osobnými trénermi plavcov po sústredení vyústila koncom februára na Majstrovstvách SR v 50m bazéne do zmieňovaného navýšenia počtu reprezentantov. Tieto preteky boli zároveň prvým pretekom novej rozbiehajúcej sa spolupráce z Českým zväzom plaveckých športov ČZPS – sekciou diaľkového a zimného plávania. Kde dľa dohody môžu pretekári susedných organizácii po novom štartovať na majstrovskej súťaži, čo doteraz nebolo z časového hľadiska akceptované. U nás na MSR v DP štartoval medzi českými plavcami Matej Kozubek, účastník poslednej Olympiády Tokio 2020 a 4.z MS v Gwangju. Pre tých plavcov, ktorých znevýhodnil zdravotný stav alebo iné počas MSR v DP, sme teda ústretovo zorganizovali možnosť štartovať na 5km v bazéne v Prahe.

Druhé plánované sústredenie bolo v Lignano Sabbiadoro v máji ako príprava pred MEJ DP Setubal , kde boli rovnako účastní plavci z ÚTM DP. Tretím sústredením bola zastrešená príprava pred MSJ DP Mahé v Koperi/ pôvodne plánované v Splite , kde z technických príčin zo strany poskytovateľa muselo byť presunuté/. Všetky sústredenia boli pre reprezentáciu plne hradené zo zdrojov DP SPF a pre plavcov ÚTM v rámci možnosti hradené každému z podúčtu týchto zdrojov SPF, ktorý je plavcovi našim managerom vedený a s doplatkom spoluúčasti z klubu, či rodičmi. Stav podúčtu je k nahliadnutiu pre osobných trénerov plavcov v záujme maximálnej transparentnosti. Z tohto podúčtu môže byť plavcom ÚTM preplatená u nás aj ročná športová lekárska kontrola, ako bolo schválené VSDP pre tento rok.

Prípravu pred vrcholnými podujatiami sme tento rok rozšírili aj do Kempu diaľkoplavcov , ktorý mal už 4.ročník. Napriek nepriaznivej finančnej situácii pri náraste nákladov a tým bohužiaľ zvýšení poplatkov za kemp bol obsadený plnou kapacitou, čo nás veľmi teší a je dôkazom kvality, dobrého trénerského zastrešenia aj programu - nielen tréningového, ale aj v otázkach vzdelávania v športe a voľnočasových aktivít. V kempe bola tento rok prvý krát skupina reprezentantov. Verím, že aj možnosť trénovať s nimi a vidieť ich zaťaženie je rovnako motiváciou pre plavcov z nižších ročníkov, obzvlášť, keď následne sú zaznamenané úspechy.

V tejto diaľkoplaveckej sezóne boli naši plavci na MEJ DP Setubal – najhodnotnejší výkon priniesol Daniel Van Wyk z 7,5km trate kde sa umiestnil na 22.mieste zo 40 pretekárov, ME DP Budapest, kde sa Tomášovi Peciarovi podarilo prepísať doteraz najlepší výsledok na majstrovstvách sveta v DP na 5km, keď zaujal 31.miesto z 63 plavcov. ME v DP Rím sa nieslo v znamení ťažkých poveternostných podmienok pre plávanie na otvorenej vode a rovnako tak počasie preverilo aj juniorov na MSJ DP Mahé, kde plavci prepísali históriu slovenského juniorského diaľkového plávania hneď dvakrát. Krisztián Gálik na 7,5km trati obsadil 21.miesto z 38 plavcov a Filip Lányi na 10km trati 20.miesto z 38 plavcov.


Podpora športovca je nami vnímaná aj zo strany zabezpečenia. Po zaradení do reprezentácie športovci hneď obdržali základnú výbavu do každého počasia a na všetky vrcholné podujatia kvalifikovaní reprezentanti obdržali s dostatočným predstihom plavky a ďalšiu výbavu – batohy, oblečenie a plavecké čiapky. Na sústredenia rovnako spolu s plavcami ÚTM DP dostali batohy, trička a plavecké čiapky spolu s výživovými doplnkami.

Keďže plavky ARENA pre túto sezónu neboli v dohľadne, pre reprezentáciu sa nám podarilo osloviť firmu MAKO, ktorá promptne zareagovala a obratom zabezpečila neoprény a v dostatočnom časovom predstihu aj plavky, tak aby ich plavci mohli pred pretekmi vyskúšať. Pre reprezentantov kvalifikovaných na vrcholné podujatie bola táto výstroj hradená plne zo zdrojov DP SPF. Ústretovým krokom firmy MAKO je vykomunikovaná 40% zľava na nákup ďalších plaviek či neoprénu, aj pre ostatných reprezentantov, a 20% zľava pre ostatných diaľkoplavcov z útvaru talentovanej mládeže.

Sme radi, že sa pre reprezentáciu na letnú sezónu podarila vybaviť od sponzorov NUXE , MUSTELA, AXONIA a od niektorých lekární potrebná výbava/ ochranná kozmetika , regeneračné prípravky na pokožku , zdravotnícky materiál a výživové doplnky/ za čo im ešte raz ďakujeme. Tu mi nedá nespomenúť, že sa podarilo pracne dohľadať podklady a uzavrieť s firmou Born to swim dohodu aby boli všetky veci ešte ako resty z predchádzajúcich rokov naskladnené. Vzhľadom na výšku rozpočtu určenú pre DP sme v tomto roku mohli podporiť prípravu reprezentantov okrem uvedeného už len malou finančnou čiastkou / btw v minulé roky nebola plavcom poskytnutá finančná pomoc/, ale pri spolupráci osobných trénerov však aj takáto suma mohla byť zmysluplne využitá v prospech plavcov. 

Ďalším bodom, ktorý sme si predsavzali bola spolupráca so skúsenejšími federáciami. Už okrajovo som vyššie spomenula nadviazanú spoluprácu s ČZPS - má však širší rozmer. V úvode roka sme oslovili českého FINA rozhodcu p. Petra Bukala v otázke zaškolenia nových diaľkoplaveckých /DP/ rozhodcov. 29.1.2022 sa uskutočnilo školenie a následne praktickú časť skúšky záujemci plnili v dvoch častiach - na bazénovej diaľkoplaveckej súťaži a aj na otvorenej vode. Výsledkom je navýšenie počtu diaľkoplaveckých rozhodcov o 31 , pričom doposiaľ bolo z roku 2019 len 15.

Dohodou s ČZPS bola i možnosť pre našich rozhodcov byť zaradený do ich rozhodcovského zboru na českých podujatiach v DP pre získanie skúseností v pretekoch s oveľa väčším počtom pretekárov, čo uvítali šiesti rozhodcovia a boli tak niektorí aj opakovane účastní. Dve DP rozhodkyne Zuzana Košťálová a Zuzana Boldišová boli p. Bukalom už odobrené pre možnosť absolvovať medzinárodné školenie FINA, následne skúšky pre zaradenie na list FINA DP rozhodcov. K tejto téme spomeniem ešte, že počas tohtoročnej sezóny sme z našich DP rozhodcov skúsenejšími kolegami zaškolili ďalších troch rozhodcov na pozíciu hlavného rozhodcu pre DP podujatie – teda z počtu 2 máme aktuálne 5.

Ústretovosťou českých kolegov spolupráca nadobudla aj ďalší rozmer, keď Tomáš Peciar mohol spolu s českou reprezentáciou absolvovať prípravné sústredenie pred ME DP Rím v Callele. Tak sa dosiahli vhodné podmienky, Tomáš nemusel trénovať sám, mal kvalitný sparing, výborné trénerské vedenie a okrajovo spomeniem aj financie - pri tak nízkom rozpočte pre DP sme boli vďační aj za malú úsporu.

Druhou federáciou , kde sme po prvý krát v histórii oficiálne požiadali o spoluprácu je Talianska plavecká federácia FIN. Cestou hlavného ústredia sme dostali kontakt na niekoľko regionálnych komitátov, z ktorých sme volili najdostupnejší Veneto. HYDROS CLUB TREVISO s trénerkou Barbarou Bertelli / jej zverenkyňa Barbara Pozzobon – bronzová z ME 2021 v Budapešti/ bol ochotný spolupracovať a pricestovať za našimi plavcami aj do Lignana , kde bolo plánované sústredenie. Tam v reále prebehli spoločné tréningy , konzultácie a samostatne i stretnutie našich a ich trénerov. S pani Bertelli je dohodnutá intenzívnejšia forma spolupráce v budúcej sezóne, kde je predstava spoločného sústredenia a aj účasť plavcov na pretekoch recipročne.

V tomto veľká vďaka za mravenčiu prácu patrí Márii Strakovej Nannini , za ochotu a tlmočenie. Majka pre nás aj počas ME DP Rím urobila kus práce, keď komunikovala s talianskymi trénermi, bola účastná nášho aj ich tímu a získala pre nás cenné skúsenosti a poznatky. Z talianskej plaveckej školy máme dnes už vďaka jej odbornému prekladu zverejnené dva metodické materiály na webovom sídle SPF a rozpracovaných ďalších osem, ktoré sú verím vhodným materiálom pre nielen diaľkoplaveckých trénerov.

Aktuálne sme pre prehĺbenie spolupráce s FIN a ďalšie možnosti oslovili aj centrum vrcholového športu v Toríne, kde čakáme na odpoveď.

Rozvíjaná bola i spolupráca na domácej pôde, kde sme sa snažili zintenzívniť vzťahy a sme radi, že sme sa dopracovali s vtedajším viceprezidentom p. Procházkom k formovaniu termínovej listiny vzájomne s plavcami za čo ďakujeme. Verím , že aj tento rok bude tomu tak. Spolu s viceprezidentom pre vodné pólo p. Borsigom sme mali predstavu a prebehli aj prvé konzultácie ohľadne možnosti na niektorých kolách pretekov na otvorenej vode zorganizovať aj beachpólové zápasy. Toto však ostane výzvou do ďalšej sezóny.

Počas roka skrsla nášmu asistentovi reprezentačného trénera a managerovi reprezentácie Tomášovi Vachanovi myšlienka spísať rekordy v diaľkovom plávaní , zaplávané na DP pretekoch v bazéne. Pracne dohľadal, spísal a boli dané k pripomienkovaniu plavcom, trénerom aj plaveckej verejnosti. Keďže žiadne výhrady neboli, sú zverejnené a platné na webovom sídle SPF . Túto formu „komunikácie“ ako možnosť pripomienkovania, kým boli definitívne uzavreté a platné sme volili pri viacerých dokumentoch .Následne boli uverejnené z definitívnej verzii. Snahou bolo aj aktualizovať, upraviť a sprehľadniť časť Diaľkové plávanie na webe SPF. Priebežne boli zverejňované nielen dokumenty, nominačné listy, správy z podujatí – kde sme si dali záležať na individuálnom hodnotení jednotlivých účastníkov, ale aj zápisy zasadnutí VSDP, a dopĺňaná bola aj galéria fotografií z podujatí. Nie všetko bolo v našich silách spraviť podľa predstáv , čaká nás tu ešte veľa práce.

Už niekoľko rokov SPF organizuje Slovenský pohár v diaľkovom plávaní /SPDP/. V tomto roku ho tvorilo 8 kôl, z toho dve v 50m bazéne, ostatné na otvorenej vode. Do celkového hodnotenia bolo zarátaných maximálne 5 kôl/ najlepšie bodové hodnotenia/ . Tento rok sme oproti minulým rokom vyhlasovali víťazov všetkých vekových kategórii v jednotlivých kolách aj v celkovom hodnotení a rovnako tak boli ocenení v závere prví traja pohárom vo všetkých kategóriach a v OPEN muži aj ženy prví traja pohárom a prví piati aj finančnou odmenou z vlastných zdojov diaľkového plávania. Sponzori nám pre všetkých ocenených darovali nové knihy z vydavateľstva , výživové doplnky venovala firma VEMICA s.r.o. – ďakujeme. Ďakujeme všetkým rozhodcom a technickým usporiadateľom.

Našou snahou bolo spopularizovať diaľkové plávanie a priblížiť ho i verejnosti. Otvorili sme jednotlivé kolá SPDP aj pre plavcov z iných športov/ triatlon, zimní plavci , športoví otužilci, aj iné... / a aj verejnosti. Pripravuje do budúcna aj účasť plavcov z iných federácii.

O každom podujatí v diaľkovom plávaní sme informovali cestou sociálnych sietí a na webe SPF , rovnako tak po podujatiach aspoň krátkymi správami s exaktnými informáciami. Na MSR DP v bazéne bol prizvaný aj mediálny tím Patrik Pavelka a Marco Gajdoš, aby priamo počas pretekov prinášal aktuálne správy. Pred niektorými podujatiami boli vopred informované aj média a mediálny výstup z podujatí spracovaný sekciou DP a p. Pavelkom bol ponúknutý na odvysielanie - ďakujeme za všetku spoluprácu, a rovnako tak RTVS a TA3.

S radosťou môžem konštatovať , že sa nám rady SPF rozšírili nielen o Masters plavcov, ale po VSDP iniciovanom rokovaní p. prezidenta so štyrmi predstaviteľmi aj o Zimných plavcov a športových otužilcov. SPF tak získala ďalšiu základňu, kde je organizovaných vyše 600 plavcov v kluboch a združeniach, niektoré kluby už sú riadnymi členmi SPF. V tejto komunite plavcov je organizovaný Slovenský pohár v zimnom plávaní. Za posledný rok spomedzi zimných plavcov má SPF aj aktuálne medailistov z Majstrovstiev sveta v zimnom plávaní v Poľsku. Posledná slovenská preplavba La Manche na jeseň 2021 už bola oslávená aj za účasti SPF. Preplavba Únik z Alcatrazu , preplavba Molokai Channel Hawai, či Waikiki Roughwater Swim už bola aj pod našou hlavičkou.

V závere správy by som rada poďakovala celému tímu – Výboru sekcie diaľkového plávania SPF / Tomáš Vachan, Radoslav Suchánek, Pavol Peciar, Andrej Laho a Katarína Hamadejová/ za Váš čas, energiu a nasadenie. Za spoluprácu a nové impulzy. Verím , že sa nám bude spolu dariť aj v nasledujúcom období. Ďakujeme asistentke diaľkového plávania p. Hofericovej za spoluprácu.

Ďakujem v mene svojom, aj mojich kolegov z VSDP prezidentovi Ivanovi Šulekovi za podporu, kolegom z Rady za ústretovosť, celému sekretariátu SPF za pomoc a spoluprácu. V neposlednom rade ďakujeme všetkým našim športovcom, trénerom , klubom , rodičom za dôveru.

Naďalej platí posledná veta spred roka:

 ,,Budem rada, ak nám posuniete postrehy, podnety k práci a smerovaniu diaľkového plávania, ale aj kritiku pozitívnu či negatívnu na dp@swimmsvk.sk, či osobne, aby sme sa mohli zlepšovať a napredovať a spolu tvorili tím. Ďakujem ešte raz za prejavenú dôveru, budem sa snažiť nesklamať."

Spracoval Patrik Pavelka
Autor diaľkové plávanie
Mohlo by vás zaujímať

Budeme spoločne sledovať PRIAME PRENOSY zo Šamorína z MSR, ktoré nám už klopú na dvere? Pridáte sa k nám?

Včera

Skvelý Tibor Tišťan s novým slovenským rekordom!

Včera

Vrchol ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní v gréckych Aténach

Včera

Prípravné sústredenie diaľkoplavcov v Lloret de Mar v Španielsku

Včera

Úvodný deň na ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní v Aténach

24.5.2024

Štart v gréckych Aténach s našimi dievčatami už dnes!

23.5.2024

Nominačný list | Sústredenie reprezentácie a ÚTM DP, 21.05. - 31.05.2024, Lloret de Mar/ESP

22.5.2024

Najbradatejší slovenský rekord v knihe rekordov z roku 1986 konečne padol - rekord Géryho prekonal František Jablčník!

22.5.2024

Pokyny k opakovanej riadnej Konferencii SPF!

20.5.2024

Mladší juniori odlietajú v utorok na ME v synchronizovanom plávaní, šampionát sledujte NAŽIVO!

22.5.2024

Ako dopadli naši diaľkoplavci v prvom kole Európskeho pohára v talianskom Piombino?

20.5.2024

Európsky pohár v diaľkovom plávaní v talianskom Piombino s našou výpravou!

17.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK