logologo_small

Voľby do orgánov spravodlivosti!

pondelok, 05.09.2022|Posledná aktualizácia 5.9.2022 17:30

Rada SPF sa zaoberala žiadosťou volebnej komisie SPF v znení:

Volebná komisia SPF týmto určuje termín konania volieb členov orgánov zabezpečenia spravodlivosti (Disciplinárna komisia SPF, Rozhodovacia rada SPF, Odvolacia komisia SPF) na 14.9.2022 (počas riadneho rokovania Rady SPF)

Volebná komisia SPF týmto zároveň poveruje Radu SPF zverejnením oznamu o organizovaní volieb členov Disciplinárnej komisie SPF, Rozhodovacej rady SPF a Odvolacej komisie SPF na daný termín a v tejto súvislosti vyzvať členov SPF na predkladanie kandidátov na jednotlivé funkcie Podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Stanov SPF:

"Za člena orgánu SPF alebo za náhradníka člena orgánu SPF môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,

c) bezúhonnosť v zmysle Zákona a Stanov,

d) súhlas s kandidatúrou,

e) ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb, kandidáta navrhli osoby z tejto záujmovej skupiny,".

Navrhnutí kandidáti musia doručiť na sekretariát SPF čestné prehlásenie o splnení uvedených podmienok, a doložiť súhlas so svojou kandidatúrou.

O navrhovanie kandidátov a predkladanie vyhlásení a súhlasov žiadame v termíne do 8.9.2022 (v ten deň musia byť návrhy, vyhlásenia a súhlasy doručené na sekretariát SPF).

Zoznam kandidátov bude zverejnený 9.9.2022 a akt voľby sa bude konať na zasadnutí Rady SPF dňa 14.9.2022, za účasti Volebnej komisie. Pre každý orgán môžu byť zvolení aj náhradníci/ad hoc členovia orgánu.

Spracoval Patrik Pavelka
Autor SPFaktuality
Mohlo by vás zaujímať

V mixe štafiet na 4x1500 metrov náš štvorlístok na ME na 7.mieste!

Včera

Od piatka do nedele sú v Štúrove pred nami MSR v plávaní mladších žiakov!

Včera

Kemp diaľkoplavcov 2024 v Piešťanoch!

Včera

Slovensko po prvý raz v histórii s rozhodcom v diaľkovom plávaní na ME!

14.6.2024

Na ME v Belehrade celkové 12.miesto vo finále voľného sóla pre Viktóriu Reichovú

13.6.2024

Štvrtok na ME v Belehrade s našimi diaľkolavcami v disciplíne na 5 km

13.6.2024

Na ME v srbskom Belehrade vstúpili v stredu do hry aj naši diaľkoplavci

12.6.2024

Viktória Reichová na ME v Belehrade vo finále technického sóla na 13.mieste

12.6.2024

Naši diaľkoplavci nabrali smer ME v srbskom Belehrade!

11.6.2024

Viktória Reichová postúpila do štvrtkového finále ME v Belehrade vo voľnom sóle!

10.6.2024

Štartujú ME v plávaní v srbskom Belehrade, prvá do hry ide v pondelok Viktória Reichová!

10.6.2024

Dobre naladení plavci sa na MSR v plávaní Open a juniorov postarali o ďalšie národné rekordy!

10.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK