logologo_small

Voľby do orgánov zabezpečenia spravodlivosti - aktualizácia k 24.11.2022!

štvrtok, 24.11.2022

Zápisnica Volebnej komisie SPF o priebehu volieb členov orgánov zabezpečenia spravodlivosti - Zverejnené dňa 24.11.2022

Zápisnica VK SPF _ VOLBY OZS (Rada SPF) 16.11.2022.pdf

Aktualizácia k 18.11.2022!

Vážení členovia SPF

Volebná komisia SPF týmto určuje termín konania volieb členov orgánov zabezpečenia spravodlivosti (Disciplinárna komisia SPF, Rozhodovacia rada SPF, Odvolacia komisia SPF) na 16.11.2022 o 17:00 (počas rokovania Rady SPF)

Volebná komisia SPF týmto zároveň poveruje Radu SPF zverejnením oznamu o organizovaní volieb

členov Disciplinárnej komisie SPF, Rozhodovacej rady SPF a Odvolacej komisie SPF na daný termín a v tejto súvislosti vyzvaním členov SPF na predkladanie kandidátov na jednotlivé funkcie Podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Stanov SPF:

"Za člena orgánu SPF alebo za náhradníka člena orgánu SPF môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:


b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť v zmysle Zákona a Stanov,
d) súhlas s kandidatúrou,
e) ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb, kandidáta navrhli osoby z tejto záujmovej skupiny
,".

Navrhnutí kandidáti musia doručiť na sekretariát SPF čestné prehlásenie o splnení uvedených podmienok, a doložiť súhlas so svojou kandidatúrou.

O navrhovanie kandidátov a predkladanie prehlásení a súhlasov žiadame v termíne do 9.11.2022 23:59  (v ten deň musia byť návrhy členov SPF, prehlásenia a súhlasy kandidátov doručené na sekretariát SPF). Zoznam kandidátov bude zverejnený 10.11.2022 a akt voľby sa bude konať na zasadnutí Rady SPF dňa 16.11.2022, za účasti Volebnej komisie. Pre každý orgán môžu byť zvolení aj náhradníci.

Aktualizácia k 18.11.2022: ( viď nižšie zápis Z13-2022 - U2 )

Rada SPF schvaľuje nasledovných členov do orgánov zabezpečenia spravodlivosti SPF:

Disciplinárna komisia SPF:

• Rastislav Krajčík

• JUDr. Patrik Hrbek

• Bc. Vladimír Blahutiak

• Milan Krajčík

Rozhodovacia rada SPF:

• Mgr. Lucia Beláková

• Mgr. Lukáš Štefánik, LL.M.

Odvolacej komisie SPF:

• Mgr. Petra Helt, PhD. 

Zápis č. Z13-2022.pdf
Správa Volebnej komisie OZS 2022.pdf
kandidatsky-listok_OK.pdf
kandidatsky-listok_DK.pdf
kandidatsky-listok_RR.pdf
Spracoval Patrik Pavelka
Autor aktuality
Mohlo by vás zaujímať

Slovenský pohár vo vodnom póle žien po piaty raz v klubovej histórii pre hráčky ŠK Olympia Košice!

Včera

Dnes na bratislavských Pasienkoch súboj v Slovenskom pohári vo vodnom póle žien - Slávia UK Bratislava vs ŠK Olympia Košice

26.11.2022

Ďalšie významné podujatie budúci rok v našich vodách, prezident SPF Ivan Šulek: ,,Som hrdý na tím ľudí v SPF!"

24.11.2022

Druhé kolo Slovenského pohára v zimnom plávaní - Oravská priehrada

22.11.2022

Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2023

22.11.2022

Dôležitá informácia !

20.11.2022

Dôležité pre delegátov pred hlasovaním!

19.11.2022

Blížia sa MS v plávaní v austrálskom Melbourne, Slovensko s tuctom reprezentantov!

19.11.2022

Žiadosť o zaradenie podujatia do TERMÍNOVEJ LISTINY na rok 2023! Pozor, do 30.11.2022!!!!

16.11.2022

ŠKP Modrí Draci Košice s postupom do 1/4-finále Challenger Cupu, Nováčania doma s cennými skúsenosťami no bez bodu!

15.11.2022

Ako dopadla VC Brna? Šéftréner Havrlant: ,,Bola to bašta našich plavcov!"

14.11.2022

Velká cena Brna v sobotu a v nedeľu aj s našim bohatým zastúpením, kto nás nakoniec bude reprezentovať na MS?

11.11.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK