logologo_small

Volebná Konferencia SPF 2021 - Kandidátske lístky

streda, 25.08.2021|Posledná aktualizácia 15.9.2021 12:59
Autor: Zuzana Blažová

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

ako už bolo oznámené v samostatnom článku v termíne dňa 25.09.2021 so začiatkom od 9.00 hod. (prezentácia o 8.00 hod) v Kongresovej sále Hotela NH Bratislava Gate One, v Bratislave, Ambrušova 7 sa bude konať Volebná Konferencia SPF s navrhovaným programom, v ktorom sa nachádza aj bod Voľby do orgánov SPFIde o riadne voľby do orgánov SPF volených Konferenciou ako najvyšším orgánom SPF na tieto pozície:

 • Prezident SPF
 • Členovia Rady SPF:
 • Viceprezident pre plávanie
 • Viceprezident pre diaľkové plávanie
 • Viceprezident pre synchronizované plávanie
 • Viceprezident pre vodné pólo
 • Člen Rady SPF – ďalší člen pre odvetvie plaveckého športu za každých ďalších začatých 2000 individuálnych členov – plávanie
 • Člen Rady SPF – pre legislatívu a právo
 • Člen Rady SPF – pre ekonomiku
 • Člen Rady SPF – zástupca športovcov
 • Disciplinárna komisia SPF:
 • Predseda Disciplinárnej komisie SPF 
 • Podpredseda Disciplinárnej komisie SPF
 • Rozhodovacia Rada SPF: 
 •  Predseda Rozhodovacej Rady SPF
 •  Podpredseda Rozhodovacej Rady SPF
 • Odvolacia komisia SPF:
 •  Predseda Odvolacej komisie SPF
 •  Podpredseda Odvolacej komisie SPF
 • Kontrolór SPF 
 • Volebná komisia SPF:
 • Člen Volebnej komisie SPF

V zmysle čl. 26 Stanov SPF za člena orgánu SPF môže byť zvolená fyzická osoba s individuálnym členstvom SPF, okrem členov kontrolných orgánov a orgánov zabezpečenia spravodlivosti, kde sa individuálne členstvo nevyžaduje. 

Podľa čl. 28 ods. 2 Stanov SPF v podmienkach SPF platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SPF, ako aj v orgáne na riešenie sporov. 

Podľa čl. 28 ods. 6 člen výkonného orgánu nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia plaveckých športov.

Kandidátov na zástupcu športovcov za člena výkonného orgánu SPF navrhuje záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF.

Osobité podmienky pre kandidátov za predsedu alebo podpredsedu do orgánov na zabezpečenie spravodlivosti SPF a kandidátov na Kontrolóra SPF obsahujú priamo kandidátske lístky. 

Návrh kandidáta na funkciu člena orgánu SPF musí byť podaný písomne na Sekretariát SPF najneskôr 7 dní pred dátumom konania Konferencie SPF, na ktorej sa uskutočnia voľby, t.j. do 17.09.2021 do 23.59 hod na Sekretariát SPF mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou, či osobne na adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Kandidátske lístky sú prílohou článku. (Na kandidátske lístky zaslané ku Konferencii SPF, ktorá sa mala konať dňa 22.09.2020 sa neprihliada).

SPF zverejní kandidátov, vrátane ich navrhovateľa, na webovej stránke SPF najneskôr 3 dni pred konaním volieb, t.j. pred konaním Konferencie SPF.

Kandidátsky lístok_ Prezident SPF.pdf
Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre plávanie.pdf
Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre diaľkové plávanie.pdf
Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre synchronizované plávanie.pdf
Kandidátsky lístok_ Viceprezident pre vodné pólo.pdf
Kandidátsky lístok_ Ďalší člen pre plávanie.pdf
Kandidátsky lístok_ Člen Rady pre legislatívu a právo.pdf
Kandidátsky lístok_ Člen Rady pre ekonomiku.pdf
Kandidátsky lístok_ Člen Rady_zástupca športovcov.pdf
Kandidátsky lístok_ Disciplinárna komisia_Predseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Disciplinárna komisia_Podpredseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Rozhodovacia rada_Predseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Rozhodovacia rada_Podpredseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Odvolacia komisia_Predseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Odvolacia komisia_Podpredseda.pdf
Kandidátsky lístok_ Kontrolór SPF.pdf
Kandidátsky lístok_ Volebná komisia_člen.pdf
Zuzana Blažová
Mohlo by vás zaujímať

Slovenský pohár v diaľkovom plávaní 2021, záverečné hodnotenie

Dnes

Ako dopadlo Superfinále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní v Štúrove ?

Dnes

6. MEC Cup a Majstrovstvá SR Juniorov a Mladších žiakov v synchronizovanom plávaní

Dnes

Viac pohybu na školách - nový koncept školského športu aj s našimi akvabelami Chiarou a Nadou

Dnes

Superfinále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní v Štúrove

17.9.2021

Športový podcast NŠC s dekanom FTVŠ UK Bratislava na tému - Periodizácia v športovom tréningu

17.9.2021

Plán práce na RTC 2021 Reprezentačné družstvo SR žien vo vodnom póle

14.9.2021

Rozhýb sa na BeActive Night!

14.9.2021

VIDEO! Krásne finálové video z vyvrcholenia Slovenského pohára vo vodnom póle mužov

14.9.2021

Krásne 7. miesto pre náš tím na záver 1. ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní v chorvátskej Rijeke

12.9.2021

Skvelé vodnopólové finále v Slovenskom pohári pre Nováky, KVP získal pohár po 14-ty krát v histórii

14.9.2021

Sobota v znamení dvoch 10. miest na 1. ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní

12.9.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK