logologo_small

Všeobecné usmernenia a všeobecné informácie k aktuálne platnému zneniu zákona o športe

Novela zákona o športe od 01.01.2020.pdf
Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 - ZMENA (verzia 07.04.2020).pdf
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (možné využiť od 1.1.2020) (verzia 07.04.2020).pdfSWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK