logologo_small

Zápis č. SPF/2020/R/Z5

pondelok, 20.04.2020|Posledná aktualizácia 13.5.2020 13:45

Zápis č. SPF/2020/R/Z5

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 16.04.2020 v Bratislave formou videokonferencie

Zápis Rada SPF č. SPF_2020_R_Z5 (1).pdf
Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o poskytovaní príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže.pdf
Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF.pdf
Smernica SPF o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF.pdf
Smernica SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športová reprezentácia určených reprezentantov a reprezentantov zaradených do Top Team SPF.pdf
Zmeny - Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o poskytovaní príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže.pdf
Zmeny - Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF.pdf
Zmeny - Smernica SPF o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF.pdf
Zuzana Košťálová
Mohlo by vás zaujímať

Zápis č. SPF/2020/R/Z8

22.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2020/R/Z7

22.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2020/R/Z6

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2020/R/Z4

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2020/R/Z3

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Zápis č. SPF/2020/R/Z2

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Diaľkoplavecký kemp v Piešťanoch

17.6.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE

Pokyny na dodržiavanie opatrení počas tréningového procesu

22.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Aktualizovaný rozpis tréningov našich reprezentantov v Bratislave

22.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Smutná správa, navždy nás opustil Karol Rybárik

20.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Slovenskí plaveckí reprezentanti na Pasienkoch opäť trénovali

20.5.2020 | PLÁVANIE

Informácie pre členov SPF o víruse COVID 19 - Aktualizované!

20.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO