logologo_small

Zápis č. SPF/2020/R/Z6

pondelok, 11.05.2020|Posledná aktualizácia 23.7.2020 15:11

Zápis č. SPF/2020/R/Z6

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 29.04.2020 v Bratislave

Zverejnené: 11.05.2020

Iniciativa_ D.A.R. slovenskému športu_Odporúčané_ návrhy opatreni _ (k 20.04.2020) (2).pdf
Zápis Rada SPF č. SPF_2020_R_Z6.pdf
Stanovisko kontrolóra SPF č.2_2020 k riadnemu zasadnutiu Rady SPF dňa 28.4.2020.pdf
Pozvánka na zasadnutie Rady SPF 29.04.2020.pdf
Zuzana Košťálová
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK