logologo_small

Zápis č. SPF/2023/R/Z05

štvrtok, 27.04.2023

Zápis č. SPF/2023/R/Z04

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 26.04.2023 o 19,30 hod. online formou Teams a prezenčne na sekretariáte SPF

Zápis č. Z05-2022 final.pdf
Priloha c.1_Volebný poriadok SPF návrh21112022_zapracovane pripomienkyM.Blaža.pdf
Priloha c.2_Volebný poriadok SPF návrh21112022_čistá verzia.pdf
Priloha c.3_Dôvodová správa k volebnému poriadku SPF.pdf
Priloha c.4_čerpanie rozpočtu 2022 SPF k 28.03.2023.pdf
Priloha c.5_Vyrocna sprava SPF 2022 verz. final.pdf
Priloha c.6_Návrh Smernice SPF s vyznacenymi zmenami.pdf
Priloha c.7_Návrh Smernice SPF_cista verzia.pdf
Priloha c.8_Dôvodová správa k návrhu zmeny Smernice SPF.pdf
Priloha c.9_verzia1_rozpocet_rok 2023_UTM_PL_70_30_staraUTM.pdf
Priloha c.10_verzia2_rozpocet_rok 2023_UTM_PL_85_15_novaUTM.pdf
Priloha c.11_Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2023.pdf
Priloha c.12_navrh na doplnenenie programu_mimoriadna Konferencia_nov2022.pdf
Priloha c.13_Vlastné zdroje námietka.pdf
Priloha c.14_Správa prezidenta 2022.pdf
Priloha c.15_správa o činnosti DK SPF.pdf
Priloha c.16_sprava o cinnosti OK SPF.pdf
Priloha c.17_správa o činnosti RR SPF.pdfZnačky
Rada
Zápis
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK