logologo_small

Zápis č. SPF/2023/R/Z03

streda, 05.04.2023|Posledná aktualizácia 19.4.2023 16:00

Zápis č. SPF/2023/R/Z03

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 29.03.2023 o 18,00 hod. online formou Teams a prezenčne na sekretariáte SPF

Doplnenie zápisu zo dňa 19.04.2023 (uznesenie č. SPF/2023/R/Z03/U16)

Smernica SPF o poskytovani odmien SO, clenom realizacnych timov a poskytovani prispevku TU na podujatia SPF.pdf
Priloha k uzneseniu U16_Smernica SPF o poskytovani odmien SO, clenom realizacnych timov a poskytovani prispevku TU.pdf

Doplnenie zápisu zo dňa 13.04.2023 (uznesenie č. SPF/2023/R/Z03/U17 a Bod č. 8 rôzne)

Zápis č. Z03-2023 final_doplneny.pdf
List - návrhy k rozpočtu SPF 2023 (1).pdf


Zápis č. Z03-2023 final.pdf
Priloha k uzneseniu U24_Smernica SPF o poskytovani cestovnych nahrad clenov SPF_s prilohami.pdf
Priloha k uzneseniu U22_Smernica SPF o zabezpecovani specifikovanych cinnosti a vykonov tretimi osobami v prospech SPF_s prilohami.pdf

POZVÁNKA

Pozvánka Rada SPF_č3_29_3_2023.pdfZnačky
Rada
Zápis
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK