logologo_small

Zápis č. SPF/2023/R/Z04

štvrtok, 27.04.2023|Posledná aktualizácia 27.4.2023 18:49

Zápis č. SPF/2023/R/Z04

Zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 05.04.2023 o 19,00 hod. online formou Teams a prezenčne na sekretariáte SPF

Zápis č. Z04-2023 final.pdf
Priloha č.1_VSSP SPF_pripomienky k návrhu rozpočtu SPF 2023.pdf
Priloha č.2_Pripomienky k stanovisku VSSP k rozpočtu SPF 2023.pdf
Priloha č. 3_Odpoveď na pripomienky sekcie SP.pdf
Priloha č.4a_Analyza financovania sportov SPF.pptx
Priloha č.4b_financovanie sportov.pdf
Priloha č.4c_financovanie sportov.pdf
Priloha č.5_Zápisnica VK SPF _ VOLBY 1. VICEPREZIDENTA (Rada SPF) 5.4.2023.pdf
Značky
Rada
Zápis
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK