logologo_small

Dôležité upozornenie!

streda, 20.05.2020|Posledná aktualizácia 20.5.2020 20:59

Od dnes vstupuje do platnosti ďalšie uvoľňovanie opatrení zavedených vládou pre epidémiu nového koronavírusu. Pozrite si, aké zmeny štvrtá fáza prináša, hlavne si pozrite to, čo sa nás dotýka.

Mimoriadne dôležité čítanie! Počty na dráhe a v bazéne nie sú obmedzené, predpokladané otváranie bazénov pre verejnosť je od 15.6.2020 spolu s letnými kúpaliskami.

Prevádzky umelých kúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

- vstup majú umožnený len členovia športových klubov

- zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko

- vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne

- zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine

- zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania používali rúško

- zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustili priestory kúpaliska

- pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu)

- prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov

- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky

- pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l

- na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie

- na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a
zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia)

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

- na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

Celé znenie opatrení:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf?fbclid=IwAR17TMg6Va_A-oq0395KKmcyq6vxRRObsEkQ1pPrTQcpogMluWkhz1Bsu44


Spracoval Patrik Pavelka
Autor Patrik Pavelka
Značky
home
top
Mohlo by vás zaujímať

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Včera | PATRIK PAVELKA

Informácia o schválení návrhu rozpočtu SPF na rok 2020 - ÚTM, Top Talent Team SPF a Top Team SPF reprezentácia

1.6.2020 | SPF

Zaujímavý pohľad!

30.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Tréneri, pripojte sa v sobotu!

30.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Najdôležitejšie bolo nastaviť si hlavu, hovoria slovenské akvabely o živote bez bazéna  

30.5.2020 | PATRIK PAVELKA

O olympiádu zabojujú vodné pólistky až v januári

27.5.2020 | VODNÉ PÓLO

Vodnopóloví reprezentanti majú za sebou prvé kilometre  

24.5.2020 | VODNÉ PÓLO

Pokyny na dodržiavanie opatrení počas tréningového procesu

22.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Aktualizovaný rozpis tréningov našich reprezentantov v Bratislave

22.5.2020 | DIAĽKOVÉ PLÁVANIE, PLÁVANIE, SYNCHRO, VODNÉ PÓLO

Dôležité pre športové kluby!

20.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Smutná správa, navždy nás opustil Karol Rybárik

20.5.2020 | PATRIK PAVELKA

Varga po pauze prvýkrát v bazéne: ,,Nečakal som, že sa tak skoro dostanem do bazéna."

20.5.2020 | SPF