logologo_small

2023 - SÚŤAŽNÝ PORIADOK SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA

Súťažný_poriadok_SP_2023_SPF.docx.pdf

2023 - ŠPORTOVO-TECHNICKÉ DOKUMENTY SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA

ŠTD_Športovo - technické dokumenty 2023 - SSP_SPF.pdf


2022 - ŠTATÚT SEKCIE UMELECKÉHO PLÁVANIA SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE

Štatút sekcie umeleckého plávania SPF.pdf

OZNÁMENIE O ŠTARTE/ÚČASTI NA SÚŤAŽI - formulár

Oznámenie o štarte na súťaži.pdf
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK