logologo_small

POZOR ZMENA!!! Poklady a informácie k Volebnej Konferencii SPF

utorok, 07.09.2021|Posledná aktualizácia 16.9.2021 19:22
Autor: Zuzana Blažová


POZOR ZMENA !!!!

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu ohľadom ochorenia COVID 19, Rada SPF na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla o konaní oboch Konferencií (Riadnej Konferencie SPF dňa 24.09.2021 v piatok a Volebnej Konferencie SPF dňa 25.09.2021 v sobotu) formou online platformy.

Všetky informácie a podklady Vám budú včas oznámené, zatiaľ si Vás však dovoľujeme požiadať o súčinnosť so zasielaním návratok delegáta:

     -  v prípade, že ste z dôvodu konania Konferencií prezenčnou formou doteraz zaslali návratky s uvedením osôb, ktoré by sa mohli osobne zúčastniť oboch Konferencií SPF, a teraz v prípade online formy by ste chceli zmeniť delegáta, prosím zašlite nové návratky, a to na každú Konferenciu zvlášť

    -  v prípade, že už zaslaného delegáta nebudete meniť, nie je potrebné návratky opäť posielať

    - v prípade, že ste v návratkách uviedli okrem delegáta aj náhradníkov, je potrebné pre účely online formy, aby ste vybrali len jednu osobu, ktorá sa online Konferencií a aj online hlasovania zúčastní a túto nám oznámili ( viac informácii bude nasledovať )

Súčasne si dovoľujeme požiadať riadnych členov SPF/kluby, ktorí ešte neposlali návratky delegátov na Konferencie SPF, aby tak obratom tieto zaslali v zmysle vyššie uvedených aktuálnych pokynov.

Uvedené prosím zasielajte na mailovú adresu blazova@swimmsvk.sk alebo poštovú adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava najneskôr do 20.09.2021.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

ako sme už informovali v článku k zasadnutiu Riadnej Konferencie SPF, viac tu: https://swimmsvk.sk/podklady-a-informacie-k-riadnej-konferencii-spf, informujeme aj o blížiacom sa termíne zasadnutia Volebnej Konferencie SPF ( sobota 25.09.2021 ).

Keďže ide o dve samostatné konferencie, z uvedeného dôvodu Vás prosíme o vyplnenie aj tejto Návratky delegáta u každého riadneho člena SPF, ktorú prosím vytlačte, vyplňte, podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 11.09.2021. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF.

Aj v prílohe tohto článku nájdete nápočet riadnych členov SPF, návratku delegáta, ako aj Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF, zaslaných pri príprave Konferencie SPF k 22.09.2020, ktorá bola zrušená, ako pomôcku.

Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( čl. 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ).

Opätovne dodávame, že nakoľko sa zatiaľ obe Konferencie SPF uskutočnia prezenčne, každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a každému delegátoviktorý o to požiada,  SPF zabezpečuje na vlastné náklady SPF aj ubytovanie s raňajkami (noc z piatka 24.09.2021 na sobotu 25.09.2021).

Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sknajneskôr do 16.09.2021 do 12:00 hod.

Viac informácii k Volebnej konferencii SPF a kandidátske lístky nájdete v článku tu: https://swimmsvk.sk/volebna-konferencia-spf-2021-kandidatske-listky.

Súčasne pripomíname, že na kandidátske lístky zaslané ku Konferencii SPF, ktorá sa mala konať dňa 22.09.2020 sa neprihliada.

Konferencia_2021_nápočet k 25.08.2021_na_zverejnenie.pdf
NÁVRATKA 25.09.2021.pdf
Zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov_2020_aktual k 22.09.2020.pdf
Zuzana Blažová
Mohlo by vás zaujímať

Slovenský pohár v diaľkovom plávaní 2021, záverečné hodnotenie

Dnes

Ako dopadlo Superfinále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní v Štúrove ?

Dnes

6. MEC Cup a Majstrovstvá SR Juniorov a Mladších žiakov v synchronizovanom plávaní

Dnes

Viac pohybu na školách - nový koncept školského športu aj s našimi akvabelami Chiarou a Nadou

Dnes

Superfinále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní v Štúrove

17.9.2021

Športový podcast NŠC s dekanom FTVŠ UK Bratislava na tému - Periodizácia v športovom tréningu

17.9.2021

Plán práce na RTC 2021 Reprezentačné družstvo SR žien vo vodnom póle

14.9.2021

Rozhýb sa na BeActive Night!

14.9.2021

VIDEO! Krásne finálové video z vyvrcholenia Slovenského pohára vo vodnom póle mužov

14.9.2021

Krásne 7. miesto pre náš tím na záver 1. ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní v chorvátskej Rijeke

12.9.2021

Skvelé vodnopólové finále v Slovenskom pohári pre Nováky, KVP získal pohár po 14-ty krát v histórii

14.9.2021

Sobota v znamení dvoch 10. miest na 1. ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní

12.9.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK