logologo_small

Riadna a volebná Konferencia SPF - aktualizované k 21.10.2020

streda, 21.10.2020|Posledná aktualizácia 21.10.2020 16:36

AKTUALIZOVANÉ k 21.10.2020 - Konferencia SPF opäť zrušená

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid19 je konanie riadnej a volebnej Konferencie SPF, ktoré sa malo uskutočniť dňa 28.10.2020 v Šamoríne, zrušené až do odvolania.

O novom termíne Vás budeme informovať.

Za porozumenie ďakujeme.Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

ako sme Vás už informovali v predchádzajúcom článku,  novým termínom konania riadnej a volebnej Konferencie SPF je  deň 28.10.2020, streda so začiatkom o 9:30 hod. (prezentácia od 8.30 hod.) a novým miestom Šamorín - prednášková sála rezortu x-bionic® sphere.  Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou COVID 19, SPF pripravuje konanie Konferencie SPF v dvoch variantoch, a to prezenčne na danom mieste a online. Akou formou sa nakoniec konanie Konferencie SPF uskutoční, Vás budeme včas informovať. 

Zatiaľ Vám v prílohe článku zasielame aktualizovaný Zoznam členov najvyššieho orgánu  (delegátov) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF, zaslaných pri príprave Konferencie SPF k 22.09.2020.  Skontrolujte si prosím, či sú správne zaznamenaní Vaši delegáti a ich náhradníci. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nastala zmena, prosíme o jeho aktualizáciu prípadne doplnenie, a formou Návratky delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte, podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 13.10. 2020.  Aktuálny nápočet riadnych členov SPF k 28.09.2020 tvorí prílohu návratky. 

Riadni členovia, u ktorých nedochádza k zmene delegáta a jeho 2 náhradníkov nemusia návratky zasielať, pričom sa automaticky počíta s účasťou jeho delegáta prípadne jeho náhradníkov, ktorí sú uvedení na Zozname. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF.

Súčasne aktualizujeme informáciu o zabezpečení ubytovania, v prípade uskutočnenia Konferencie SPF prezenčne - SPF zabezpečuje na vlastné náklady SPF ubytovanie s raňajkami (noc z utorka 27.10.2020 na stredu 28.10.2020) každému delegátovi, ktorý o to požiada.  Dopravu delegátov, ktorí by nemali možnosť dopraviť sa na miesto konania Konferencie SPF sami, by zabezpečovala SPF z Bratislavy. 

Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sk, najneskôr do 20.10.2020 do 12:00 hod. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy. 

Ohľadom dosiaľ zaslaných kandidátskych lístkov a navrhnutých kandidátov pre voľby do orgánov SPF Vás budeme ešte informovať, rovnako tak všetky doteraz zverejnené dokumenty ku Konferencii SPF zverejníme v najbližších dňoch v aktualizácii tohto článku. 

Za porozumenie ďakujeme. 

zverejnené dňa 08.10.2020

NÁVRATKA 28.10.2020.pdf
Nápočet hlasov k 28.09.2020 ku Konferencii SPF konanej dňa 28.10.2020.pdf
Zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov_2020_aktual k 22.09.2020.pdfMohlo by vás zaujímať

Riadna a Volebná Konferencia SPF

12.8.2021

Volebná Konferencia SPF 2021 - aktualizované - termín 10.04.2021 zrušený

13.8.2021

Riadna a volebná Konferencia SPF 2020 - Nový termín a miesto konania

23.9.2020

Riadna a volebná Konferencia SPF 2020 - AKTUALIZOVANÉ k 14.09.2020

14.9.2020

Športovci a Športoví odborníci, zvoľte si svojho delegáta na Konferenciu SPF

7.9.2020

Konferencia SPF - Voľby do orgánov SPF

7.4.2021

Predbežný termín Konferencie SPF 2020 - Aktualizované

28.8.2020

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK