logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 1.10.2021 22:47

Ekonomický pracovník SPF:

 • Úzko spolupracuje so zamestnancami sekretariátu SPF, externými spolupracovníkmi SPF a všetkými volenými a dobrovoľnými pracovníkmi SPF v ekonomickej oblasti, 
 • zodpovedá za prípravu podkladov vo väzbe na rozpočet a účtovnú agendu, 
 • zodpovedá za spracovanie podkladov k objednávkam, ktoré vystavuje a zasiela, 
 • zodpovedá za správne vystavenie faktúr,
 • zodpovedá za identifikáciu platieb na bankových účtoch a následné zaúčtovanie bankových výpisov,
 • vykonáva úhradu domácich a zahraničných platieb, 
 • kontroluje pohľadávky a záväzky SPF, ich splatnosť, platobnú disciplínu, 
 • spracováva podklady pre cestovné príkazy,
 • je súčinný pri kontrolách SPF rôznymi inštitúciami, ako aj pri štátnom vyúčtovaní,
 • komunikuje s osobami poverenými ekonomickými činnosťami jednotlivých Sekcií plaveckých športov.
 • V prípade organizovania významných podujatí a projektov SPF ( vrcholné európske a svetové podujatia a projekty, Konferencia SPF, VCS, Slovakia Synchro, Galavečer SPF, Ružinovský maratón a iné ) spolupracuje so Súťažným a projektovým riaditeľom.
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK