logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 1.10.2021 22:48

Hlavný účtovník SPF:

 • Vykonáva vedenie podvojného účtovníctva národného športového zväzu (SPF) a zodpovedá za jeho správnosť 
 • poskytuje metodickú pomoc a odborné konzultácie ku všetkým účtovným operáciám,
 • poskytuje informácie a poradenstvo v oblasti zdravotného a nemocenského poistenia pokiaľ priamo súvisia s problematikou vedenia účtovníctva, daní a podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa,
 • vedie evidenciu majetku a zodpovedá za jej správnosť,
 • vykonáva úhradu domácich a zahraničných platieb,
 • spracováva dodávateľské faktúry a vystavuje odberateľské faktúry,
 • vyhotovuje interné doklady,
 • vykonáva kontrolu dokladov na zúčtovanie,
 • spracováva a zverejňuje účtovné závierky,
 • zodpovedá za spracovanie daňového priznania a výkazov vyžadovaných príslušnými daňovými a účtovnými predpismi, 
 • vykonáva spracovanie štátneho vyúčtovania národného športového zväzu (SPF) a zodpovedá za jeho správnosť,
 • spolupracuje s kontrolnými orgánmi a audítormi pri kontrole účtovania, využívania a zachovania účelovosti, efektívnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelených zamestnávateľovi,
 • spolupracuje so zamestnávateľom pri príprave rozpočtu, evidencii a kontrole priebežného čerpania rozpočtu, 
 • Spracováva mzdovú a personálnu agendu: 
 1. mzdy podľa predloženej dochádzky zamestnancov
 2. výpočet odvodových povinností 
 3. výpočet sociálneho fondu
 4. spracovanie exekúcií a ostatných zrážok
 5. vystavenie príkazu na úhradu odvodov firmy a miezd zamestnancov 
 6. spracovanie a distribúcia mesačných výkazov 
 7. vyhotovenie výstupov potrebných pre účtovníctvo, štatistiku a archiváciu
 8. ročné zúčtovanie daní a zdravotného poistenia zamestnancov
 9. vyhotovenie podkladov pre daňové priznanie zamestnancov
 • v prípade organizovania významných podujatí a projektov SPF ( vrcholné európske a svetové podujatia a projekty, Konferencia SPF, VCS, Slovakia Synchro, Galavečer SPF, Ružinovský maratón a iné ) úzko spolupracuje so Súťažným a projektovým riaditeľom. 
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK