logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Súťažný a projektový riaditeľ Slovenskej plaveckej federácie

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 1.10.2021 22:44

Súťažný a projektový riaditeľ SPF:

 • Organizačne zabezpečuje podujatia SPF :
 1. vrcholné európske a svetové podujatia a projekty, konané na území SR,
 2. kvalifikačné podujatia FINA na území SR,
 3. tradičné podujatia SPF (VCS, Slovakia Swimming Cup, Slovakia Synchro, Ružinovský maratón a iné ),
 4. vrcholné podujatia SR ( Majstrovstvá SR, Oblastné MSR, Extraliga, Národné ligy a iné ),
 5. iné podujatia ( Slovenský pohár žiakov, Slovenský pohár družstiev, Slovenský pohár v diaľkovom plávaní, Slovenský pohár v synchronizovanom plávaní, Zlatá rybka, Synchro Stars a iné ),
 • organizačne zabezpečuje  Konferenciu SPF z pohľadu zabezpečenia priestorov vrátane technického zabezpečenia, zabezpečenia ubytovania, stravy a občerstvenia pre delegátov a v súčinnosti s ekonomickým pracovníkom SPF,
 • organizačne zabezpečuje „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov SPF - Galavečer SPF“ / zabezpečenie priestorov a menu, ocenení športovcov a športových odborníkov a riadnych členov, programu vrátane časového harmonogramu účinkujúcich a videoprojekcie, výrobu pozvánok a ich rozposlanie hosťom a partnerom SPF, vytvorenie zasadacieho poriadku, rozposlanie tlačovej správy pred a po podujatí, zabezpečenie fotografa, propagáciu na webovej stránke SPF /,
 • organizačne zabezpečuje materiál ku vzdelávacím projektom organizovaných SPF / semináre pre rozhodcov a trénerov, školenia rozhodcov a iných športových odborníkov ako bezpečnostný manažér, hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, športový administrátor, obsluha EČZ, delegát zväzu /,
 • zodpovedá za prípravu podkladových materiálov pre rokovania orgánov SPF : 
 1. Športovo – technické dokumenty jednotlivých plaveckých športov vrátane termínových listín
 2. Pravidlá jednotlivých plaveckých športov
 3. Súťažné poriadky jednotlivých plaveckých športov
 4. Testy pre školenia športových odborníkov, 
 • zodpovedá za nápočty aktívnych športovcov, štatistiky tradičných podujatí organizovaných SPF pre potreby MŠVVaŠ SR. 
 • zodpovedá za marketingovú politiku SPF 
 • zodpovedá za skladové priestory SPF slúžiace pre uskladnenie materiálneho zabezpečenia jednotlivých plaveckých športov SPF,
 • zodpovedá za vozový park:
 1. Vedie kalendár vyťaženosti vozidiel SPF,
 2. Vedie evidenciu knihy jázd a monitoringu vozidiel,
 3. Zabezpečuje údržbu vozidiel vrátane ich kompletného servisu a platných dokladov,
 4. Zabezpečuje odovzdania a vrátenie vozidla v prípade zapožičiavania resp. prenájmu riadnym členom, 
 • spolupracuje s dcérskou spoločnosťou SPF Slovenská plavecká marketingová s.r.o.
 • Zodpovedá za aktualizáciu webovej stránky SPF v sekcii „termínová listina“ a smerom k podujatiam a vzdelávaniu. 
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK